DKK om træning - DKK Esbjerg

Varde Dyrehospital
Gå til indhold

DKK om træning

NYT
DKK-arrangementer

For at begrænse spredning af Coronavirus er myndighedernes anbefalinger:

For arrangementer med over 1.000 deltagere opfordrer myndighederne til, at  arrangørerne udskyder eller aflyser arrangementet
For arrangementer med under 1.000 deltagere opfordrer myndighederne til, at arrangøren vurderer smitterisikoen for det konkrete arrangement
der i forbindelse med arrangementet informeres om smitterisiko håndsprit eller vådservietter gøres tilgængelige
Dette gælder for arrangementer i marts 2020.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, begrunder Folketingets smittebegrænsende tiltag med, at smitterisikoen forøges ved arrangementer, hvor mange mennesker samles og er tæt på hinanden.

DKK følger udviklingen nøje og vurderer fra arrangement til arrangement, om det er forsvarligt at gennemføre.

Arrangementer i kredse og specialklubber
I forhold til events og arrangementer i kreds- og specialklubregi er det op til den arrangerende klub eller kreds at vurdere, om der vil være deltagelse af flere end 1.000 mennesker ved afholdelse af udstillinger i den kommende tid. DKK henholder sig til sundhedsstyrelsens anbefalinger.

DKK er af den opfattelse, at specialklubberne kan aflyse og dermed udsætte eventuelle arrangementer, herunder skuer, udstillinger og generalforsamlinger, pga. force majeure, selv om det fremgår af vedtægterne eller andre regler, at arrangementet skal afholdes inden en bestemt frist, f.eks. generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder. Aflysninger/udsættelse kan ske under henvisning til situationen mht. Corona-virus, som af sundhedsmæssige årsager gør afholdelse betænkelig/uforsvarlig.

På DKK´s hovedkontor kan medarbejderne ikke svare på spørgsmål om, hvorvidt en prøve eller udstilling i kreds- eller klubregi er eller bliver aflyst, men må henvise til arrangøren:


Her kan du læse alle myndighedernes opdaterede anbefalinger til arrangører af arrangementer, både over og under 1.000 deltagere:


Er du som arrangør i tvivl om, hvorvidt du bør gennemføre eller aflyse dit arrangement, kan du kontakte myndighedernes døgnbemandede telefon: 70 20 02 33.

Træning på DKK´s træningspladser
DKK har fået forespørgsler fra både instruktører og medlemmer om, hvorvidt vi anbefaler at aflyse træning på DKK´s træningspladser. For de fleste almindelige træningsholds vedkommende er der tale om op til 30 deltagere, og oftest træning udenfor i frisk luft, hvor deltagerne befinder sig med større afstand imellem sig.

I DKK følger vi myndighedernes anbefalinger, som siger, at arrangementer på 1.000 deltagere bør aflyses, og derfor ser vi i DKK ingen grund til at aflyse almindelige træningshold pt., men opfordrer til at deltagerne viser hensyn og tager ansvar både for egen og andres sikkerhed. Derfor skal man naturligvis ikke deltage, hvis man er i karantæne eller føler sig syg.

Tilbage til indhold